Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100 +30 25511 11821 info@weblogic.gr

Τι κάνουμε

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - CMS

Η εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή και προωθεί εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου ( Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - CMS ) για κάθετες αγορές, όπως ταξιδιωτικά portals (TourDMS), ξενοδοχεία (HtlCMS), εφημερίδες (ηλεκτρονικός τύπος) , κλπ. Τα portals καθώς και οι ιστοσελίδες που έχουν ήδη υλοποιηθεί από την εταιρεία , έχουν γίνει με την χρήση αυτών των εφαρμογών.

Contact us

+30 25511 81093

info@weblogic.gr

Mazaraki 9, Alexandroupolis, 68100

© weblogic. All Rights Reserved.