Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100 +30 25511 11821 info@weblogic.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ειδικευμένες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας

>

Αξιόπιστος Συνεργάτης

Μπορείτε να μας λογίζετε ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργατης σας

Ενισχύστε την ανάπτυξη

Ενισχύστε την ανάπτυξη εφαρμόζοντας με συνέπεια το πλάνο που θα καταρτηθεί

Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις

Προετοιμαστήτε κατάλληλα με τη βοήθειά μας

Γίνετε Ανταγωνιστικοί

Γίνετε πιο ανταγωνιστικοί και προχωρήστε προς την επιτυχία γρηγορότερα

iTransport
Υλοποίηση ολοκληρωμένου, σύγχρονου και καινοτόμου Συστήματος Οργάνωσης, Διαχείρισης & Διανομής του μεταφορικού προϊόντος

Η χρήση νέων τεχνολογιών μέσω της ανάπτυξης των ευφυών συστημάτων και τις τηλεματικής έκανε τις οδικές μεταφορές γρηγορότερες ,ασφαλέστερες για τους οδηγούς, τους επιχειρηματίες, τους πολίτες αλλά και τις κοινωνίες , μείωσε σημαντικά το κόστος μεταφοράς αυξάνοντας τα κέρδη αλλά και μειώνοντας τις τιμές των υπηρεσιών και των προϊόντων όπως και μείωσε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά μεγάλου αριθμού επιβατών και όγκου προϊόντων.

Η εταιρία Weblogic σε συνεργασία με τις εταιρείς Travelsoft και Ιnforez ακολουθώντας στην ανωτέρω λογική προβήκανε στη σχεδίαση και υλοποίηση μιας «έξυπνης» διαδικτυακής ενιαίας μεταφορικής και τουριστικής πλατφόρμας η οποία καλύπτει το σύνολο των τεχνολογικών αναγκών μιας εταιρίας ή φορέα που χρησιμοποιεί λεωφορεία, τόσο για την εσωτερική διαχείριση και οργάνωση όσο και για την διανομή των υπηρεσιών της. Η πλατφόρμα που δημιουτγήθηκε (iBus) λειτουργεί με το μοντέλο Cloud και χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις όπως ευφυείς αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη έτσι ώστε:

Α) Να υποστηρίζει:
    • Έξυπνη και βέλτιστη διαχείριση δρομολογίων και τιμολόγησης επιβατών και εμπορευμάτων
    • Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου είτε απλού είτε συνδεδεμένων και πολλαπλών δρομολογίων.
    • Να υποστηρίζει κάθε μέσο ηλεκτρονικής διανομής (B2C, B2B, GDS, MarketPlaces, Μηχανήμετα έκδοσης εισιτηρίων κλπ).

Β) Να διασυνδέεται με:
    • Τρίτα ευφυή συστήματα επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών τελευταίας γενιάς Συνδεδεμένα συστήματα.
    • Ευφυή συστήματα μετρήσεως και εκτίμησης δεδομένων.

Γ) Να επιτρέπει και διευκολύνει:
    • Τη σύνδεση μεταξύ οχημάτων που διαχειρίζεται το σύστημα.
    • Τη σύνδεση μεταξύ οχημάτων και υποδομής του φορέα που διαθέτει το σύστημα.

Δ) Να χρησιμοποιεί:
    • Μοντέλα διαχείρισης συμβάντος σε συνδεδεμένα συστήματα.
    • Αλγορίθμους μηχανικής και υπολογιστικής όρασης με τρίτα συνδεδεμένα ευφυή συστήματα Μεταφορών (Σ-ΕΣΜ).
    • Μη-γραμμικούς δυναμικούς αλγόριθμους κυκλοφορίας για την εκτίμηση προδρόμων συμβάντος υπό καθεστώς κυκλοφοριακού πλήγματος.

«Μεταβείτε στη σελίδα του έργου»

«Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-00345)»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πληροφορηθείτε για τα ενεργά προγράμματα όπως επίσης και για παρελθοντικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τους πελάτες μας

Contact us

+30 25511 81093

info@weblogic.gr

Mazaraki 9, Alexandroupolis, 68100

© weblogic. All Rights Reserved.