Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100 +30 25511 11821 info@weblogic.gr

Τι είναι ?

Το Cloud PMS «Webhotel» αποτελεί ένα καινοτόμο & πρωτοποριακό πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης & διαχείρισης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων( Web PMS – Property Management System), κύρια μεσαίου και μικρού μεγέθους, όλων των τύπων καταλυμάτων.
Έχει υλοποιηθεί πλήρως με τεχνολογία διαδικτύου (web) κατά συνέπεια:

 • διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας και
 • είναι εύκολο στον χειρισμό ακόμα και για εκείνους που δεν διαθέτουν σχετική εμπειρία στη χρήση αντιστοίχων εφαρμογών.

Διαχειρίζεται τα πάντα με γραφικό τρόπο. Αποτελεί προϊόν πολύπλευρης και ενδελεχούς έρευνας και μελέτης των αναγκών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όσον αφορά τις απαιτήσεις τους στο τομέα της ολοκληρωμένης μηχανογράφησης τους.

Λειτουργίες του Webhotel.

Το σύστημα περιλαμβάνει τις κάτωθι λειτουργίες :

 • Ολοκληρωμένο και ενιαίο μηχανισμό κρατήσεων.

Πλήρη ολοκλήρωση με το Webhotelier, την μηχανή on line & real time κρατήσεων καταλύματος (booking Engine) με κυρίαρχη θέση στην Ελληνική αγορά. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ανάγκη να ορίζεται διαθεσιμότητα για το web εφόσον η διαθεσιμότητα είναι κοινή για κάθε τύπο κράτησης που πραγματοποιείται από το Webhotel, το Webhotelier, τα IDS (Internet Distribution Systems), τα GDS (Global Distribution Systems), τις επιχειρηματικές κρατήσεις (Β2Β) από Tour Operators, Travel Agents κλπ.
Η διασύνδεση του Webhotel με τα IDS & GDS πραγματοποιείται μέσω του Webhotelier.

 • DashBoard – Πίνακας δραστηριοτήτων.

Ο πίνακας παρουσιάζει σε μία οθόνη, όλες τις σημαντικές πληροφορίες που έχει ανάγκη ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της εφαρμογής. Με την κατάλληλη πρόσβαση ασφαλείας «βλέπει», άμεσα, τις νέες κρατήσεις, τα επείγοντα καθήκοντα και την τρέχουσα κατάστασή τους, καταλόγους των πλέον πρόσφατων check-in και check-outs και μια λίστα με τις διαθέσιμες μονάδες (δωμάτια, διαμερίσματα κλπ). Μπορεί να φιλτράρει τις λίστες με πολλαπλά κριτήρια. Η πληροφορία του πίνακα πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τις αλλαγές που επέρχονται στα σχετικά δεδομένα.

 • Πλάνο Κρατήσεων - Reservation Plan

To Reservation Plan αποτελεί μια οπτική απεικόνιση της κατάστασης των μονάδων (δωμάτια κλπ) με βάση τις πραγματοποιούμενες κρατήσεις. Ο χρήστης δύναται να επιλέξει μια διαθέσιμη μονάδα από το πλάνο και να πραγματοποιήσει κράτηση με ένα κλικ. Όλες οι αλλαγές που πραγματοποιούνται από ένα χρήστη εμφανίζονται στο πλάνο σε πραγματικό χρόνο σε κάθε χρήστη. 
Από το πλάνο είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν γρήγορα και απλά όλες  οι διαδικασίες μιας Κράτησης, όπως :

 • Νέα Κράτηση,
 • Μεταβολή Κράτησης,
 • Αφίξεις & Αναχωρήσεις,
 • Αλλαγές & Split Δωματίων, καθώς και άλλες ενέργειες σχετικά με τα δωμάτια του καταλύματος.
 • Ανάθεση εργασιών σχετικών με μία κράτηση που μεταφέρονται στο σύστημα διαχείρισης εργασιών.

Επίσης, διατίθενται φίλτρα αναζήτησης με τα οποία εμφανίζεται στο πλάνο μόνο η ομάδα δωματίων που αναζητά ο χρήστης.
Έτσι ο χρήστης, χρησιμοποιώντας ένα πλήρες γραφικό πλάνο κρατήσεων θα εργάζεται πιο «εύκολα» και «ευχάριστα» αλλά και ο επιχειρηματίας θα διαθέτει άμεσα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

 • Πλάνο Τύπων Δωματίων (ROOM PLAN)

Πλάνο τύπων δωματίων για τη γραφική απεικόνιση της διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου με δυνατότητα δημιουργίας ή μεταβολής κρατήσεων τύπων δωματίων.

 • Οθόνη Αφίξεων - Αναχωρήσεων

Το «Webhotel» διαθέτει Οθόνη  αφίξεων, αναχωρήσεων και μεταφορων από δωμάτιο σε δωμάτιο με εύκολο και γρήγορο τρόπο, online ενημέρωση και εκτύπωση του βιβλίου πόρτας και του ιστορικού αρχείου πελατών.

 • Πλάνο διαχείρισης εργασιών

Το Πλάνο διαχείρισης εργασιών εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα υπάρχοντα καθήκοντα και προβλήματα (καθαριότητα, επισκευές, καθήκοντα εξυπηρέτησης πελατών, κλπ.) σε πραγματικό χρόνο στους σχετικούς χρήστες.
Το σύστημα αποστέλλει ειδοποιήσεις σε κάθε χρήστη που του ανατέθηκε εργασία.
Κάθε χρήστης «βλέπει» την λίστα των εργασιών που του ανατέθηκαν και την τρέχουσα κατάσταση τους.

 • Διαχείριση Πελατών (PROFILES)

Είναι δυνατό να ανακτηθούν άμεσα πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών τους δεδομένων, στοιχεία επικοινωνίας και πλήρες ιστορικό των πληρωμών, χρησιμοποιώντας το σύστημα αναζήτησης και τα φίλτρα του συστήματος.
Όλα τα δεδομένα είναι δυνατό να αποθηκευτούν σε μορφή CSV και να εισαχθούν σε άλλες εφαρμογές γραφείου.

 • TAMEIAKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλήρες Backoffice (accounting module) που επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των οικονομικών και λογιστικών δοσοληψιών.
Παρακολούθηση των εσόδων από όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου. Από την προκαταβολή έως την έκδοση όλων των από τον νόμο προβλεπόμενων στοιχείων.
Και ακόμη ταμειακές καταστάσεις, παρακολούθηση χρεωστών (εταιρείες, Travel Agents, Tour Operators, Προμηθευτές κλπ), χρεώσεις in advance, πιστώσεις, εκπτώσεις μέχρι και διάσπαση ή μεταφορά κινήσεων από δωμάτιο σε δωμάτιο και από πελάτη σε πελάτη κ.α.

 • Σύστημα Reporting.

To Webhotel περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό reports τα οποία αποδίδουν πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας και της κατάστασης του συστήματος. Παρατίθενται ορισμένα από αυτά :

 • Reservation Reports: Παρακολούθηση των κρατήσεων για άντληση συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα.
 • Housekeeping Reports: Τα Housekeeping reports εξασφαλίζουν ότι τα δωμάτια είναι έτοιμα για τις νέες αφίξεις όπως επίσης ειδικές απαιτήσεις παραμενόντων έχουν πλήρως ικανοποιηθεί.
 • Ημερήσια Cash/credit card reports.
 • Αφίξεις – Αναχωρήσεις – Παραμένοντες.
 • Main Courante.
 • Πλάνα διαθεσιμότητας ανά δωμάτιο και τύπο δωματίου κλπ..
 • Accounts report.
 • Προγραμματισμένες Κρατήσεις.
 • Προγραμματισμένα meals.
 • Reception Book,  Police report κλπ.

Χαρακτηριστικά

Το Webhotel είναι πολύ περισσότερο από ένα online σύστημα κρατήσεων. Αποτελεί ένα ισχυρό Web PMS ικανό να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μικρομεσαίων καταλυμάτων γιατί είναι σχεδιασμένο να ικανοποιήσει πλήρως τις front-office και back-office ανάγκες και λειτουργίες.
Παρατίθενται κάτωθι τα κυριότερα χαρακτηριστικά:

 • Εύκολη και γρήγορη θέση σε λειτουργία. (Easy Set-up & Operation)

Επειδή το Webhotel «τρέχει» μέσω του Διαδικτύου, δεν υπάρχει εγκατάσταση ή αναβάθμιση λογισμικού στους σταθμούς εργασίας των χρηστών του PMS.

 • Integrated Online Room Reservations.

Μεταξύ άλλων χρήσιμων χαρακτηριστικών, το Webhotel παρέχει τη δυνατότητα της πληροφόρησης για προσφορές για last-minute πωλήσεις,  την διαμόρφωση ειδικών τιμών για corporate clients, travel agents και άτομα με ειδικά δικαιώματα, διαμόρφωσης πακέτων με άλλες υπηρεσίες όπως εκδρομές & άλλες δραστηριότητες.

 • Αυτόματο Data Backup

Τα δεδομένα των κρατήσεων αποθηκεύονται αυτόματα σε ασφαλή εγκατάσταση (και με εφεδρικά αντίγραφα) σε ασφαλή εγκατάσταση που υποστηρίζεται από ισχυρούς servers και πολλαπλές συνδέσεις με το Διαδίκτυο (data center), με 24ώρη παρακολούθηση και ισχυρούς μηχανισμούς αδιάλειπτης λειτουργίας.

 • Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω web. (Remote Accessibility)

H πρόσβαση στο Webhotel, πραγματοποιείται από οποιοδήποτε σημείο με καθορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης. Κατά συνέπεια απομακρυσμένες εγκαταστάσεις της εταιρίας καθώς και εξουσιοδοτημένο προσωπικό που βρίσκεται εκτός των χώρων εργασίας του, διαθέτουν ίδια δυνατότητα πρόσβασης με αυτήν του προσωπικού της κεντρικής εγκατάστασης.

 • Κατανομή διαθεσιμότητας (Room Allocation).

Δυνατότητα καθορισμού διαθεσιμότητας (δωματίων) για tour operators, κρατήσεις group, ειδικά γεγονότα κλπ με διαφορετικούς τιμοκαταλόγους και ειδικές τιμές. Όπως επίσης και ορισμό Release dates για την απελευθέρωση τους εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές κρατήσεις.

 • Διαχείριση Κρατήσεων.

Το «Webhotel» χρησιμοποιεί την έννοια του PNR (Passenger Name Record) η οποία λειτουργεί ως  πολυκράτηση για ένα «πελάτη», ήτοι ένα PNR δύναται να περιέχει πολλά δωμάτια, διαφορετικών τύπων που έχουν αφίξεις ή αναχωρήσεις σε διαφορετικές ημερομηνίες.
Για παράδειγμα, σε έναν PNR εισάγονται όλες οι κρατήσεις ενός Travel Agent ή Tour Operator ή εταιρικού πελάτη, που αφορούν διαφορετικές αφίξεις. Παράλληλα στο PNR είναι δυνατό να εισαχθούν επιπλέον υπηρεσίες όπως εκδρομές, ξεναγήσεις, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ, που παρέχονται είτε από το Ξενοδοχείο είτε από τρίτους.
Άλλες σημαντικές λειτουργίες που υποστηρίζει το σύστημα είναι :

 • Ακύρωση κρατήσεων,
 • Δυνατότητα split της κράτησης ενός δωματίου σε δύο ή περισσότερα.
 • Δυνατότητα κράτησης με τύπο ή αριθμό δωματίου,
 • Αυτόματη αντιστοίχηση αριθμού δωματίων σε κρατήσεις τύπων
 • Αλλαγή δωματίου, διατροφής κλπ.
 • Διαχείριση Ομαδικών Κρατήσεων (Group Bookings).

Δυνατότητα άμεσων ομαδικών κρατήσεων που αφορούν αφίξεις group. Πληρωμή είτε από υπεύθυνο του Group είτε ανά κράτηση.

 • Πακέτα & Εκπτώσεις (Packages & Discounts)

Δυνατότητα δημιουργίας πακέτων που θα συμπεριλαμβάνουν κρατήσεις δωματίων με κρατήσεις άλλων υπηρεσιών τρίτων όπως εκδρομές κλπ που παρέχει τη δυνατότητα μοναδικών προσφορών. Δυνατότητα εκπτωτικών τιμών σε ειδικές κατηγορίες όπως σε ηλικιωμένους, μέλη ομάδων κλπ.

 • Δυναμική διάθεση διαθεσιμότητας (deposit) & ακυρώσεων (cancellation).

Δυναμική διάθεση διαθεσιμότητας & πολιτικής ακυρώσεων (cancellation policy) στη βάση του τύπου δωματίων και τις ημερομηνίες αφίξεων.

 • Τιμοκατάλογοι

Το σύστημα διαθέτει δυναμικό τρόπο για την δημιουργία απεριόριστων τιμοκαταλόγων ανά τύπο δωματίου, ανά χρονική περίοδο και ανάλογα με την ανάγκη και την περίπτωση όπως :

 • ανά Tour Operator / ανά Travel Agent,
 • ανά συμφωνία (Commitment, On Request, Free Sales, Allotment),
 • ανά κανάλι διανομής μέσω internet (GDS, IDS, B2B, Direct Sales, κλπ)

Όπως επίσης και διαθέτει τιμοκαταλόγους «Πόρτας», «Εσωτερικής Πώλησης», κλπ.
Πλήρη τιμοκατάλογο, ανά περίπτωση, για τα meals & τα supplements του ξενοδοχείου.
Η τιμολόγηση πραγματοποιείται είτε ανά δωμάτιο (per room) είτε ανά άτομο (per person) υποστηρίζοντας ποικίλους  τύπους ατόμων.

 • Ευελιξία τιμοκαταλόγων / Daily Override

Απεριόριστες αλλαγές και διακυμάνσεις τιμοκαταλόγων (rates). Δυνατότητα τιμολόγησης  ανά ημέρα. Αλλαγή της τιμής κατά την κράτηση. Δυνατότητα ορισμού ελάχιστης παραμονής (minimum stay).

 • Διαθέσιμα Interfaces (Διεπαφές).

Ορισμένες διαθέσιμες διεπαφές του Webhotel περιλαμβάνουν:

  • Τη δυνατότητα χρήσης πιστωτικών καρτών.
  • Τη διασύνδεση με Τηλεφωνικά Κέντρα (PBX) όπως Avaya, κλπ
  • Τη διασύνδεση με ηλεκτρονικές κλειδαριές.
  • Την Υποστήριξη POS.
  • Τη διασύνδεση με GDS μέσω του Webhotelier.
 • Check-in & Check-out Receipts.
 • Παρακολούθηση των προμηθειών (Commission Tracking)

Παρακολούθηση των προμηθειών που αφορούν τους συνεργάτες.

 • Email Marketing
 • Κατάρτιση

Χαμηλότερο κόστος κατάρτισης, λόγω της πραγματοποίησης της μέσω τηλεφώνου και του διαδικτύου.

 • Κλπ.

Πλεονεκτήματα Webhotel

Το «Webhotel» προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα διαθέσιμα μόνο σε ένα internet browser-based PMS όπως :

 • Απλότητα
  Λειτουργεί μέσω του Διαδικτύου, εξαλείφοντας πολλά από τα μειονεκτήματα και τα κόστη που σχετίζονται με ένα παραδοσιακό PMS.
 • Προσιτόκόστος

Το κόστος χρήσης του Webhotel είτε ως αγορά, ή ως ενοικίαση με το μοντέλο ASP, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος χρήσης ενός παραδοσιακού PMS συνυπολογίζοντας το κόστος κτήσης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, ετήσιας υποστήριξης καθώς και ετήσιας υποστήριξης που αφορά ην θέση σε πλήρη λειτουργία του παραδοσιακού PMS.

 • Ολοκληρωμένος και ενιαίος μηχανισμός κρατήσεων

Πλήρη ολοκλήρωση με το Webhotelier, την μηχανή on line & real time κρατήσεων καταλύματος (booking Engine) με κυρίαρχη θέση στην Ελληνική αγορά. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ανάγκη να ορίζεται διαθεσιμότητα για το web εφόσον η διαθεσιμότητα είναι κοινή για κάθε τύπο κράτησης που πραγματοποιείται από το Webhotel, το Webhotelier, τα IDS (Internet Distribution Systems), τα GDS (Global Distribution Systems), τις επιχειρηματικές κρατήσεις (Β2Β) από Tour Operators, Travel Agents κλπ. Η διασύνδεση του Webhotel με τα IDS & GDS πραγματοποιείται μέσω του Webhotelier.

 • Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω web. (Remote Accessibility)

H πρόσβαση στο Webhotel πραγματοποιείται από οποιοδήποτε σημείο με καθορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης. Με μόνο μια σύνδεση στο internet και με PC ή Mac υπολογιστή ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί κρατήσεις, checkins του πελάτη, ταμεία και επισκευές.

 • Ασφάλεια Δεδομένων (Data Security).

Τα δεδομένα της κράτησής καθώς και τα λογιστικά δεδομένα είναι αυτόματα αποθηκευμένα (και με εφεδρικά αντίγραφα) σε ασφαλή εγκατάσταση που υποστηρίζεται από ισχυρούς servers και πολλαπλές συνδέσεις με το Διαδίκτυο (data center), με 24ώρη παρακολούθηση και ισχυρούς μηχανισμούς αδιάλειπτης λειτουργίας.

Διάθεση Webhotel

Το σύστημα Webhotel διατίθεται με δύο  τρόπους :

 1. Πώληση του συστήματος με την μορφή απεριόριστης χρήσης που συνοδεύεται από χορήγηση σχετικής άδειας (license).
 2. Χρήση του βάση το μοντέλο του ASP (Application Service Provider) ως υπηρεσία ή όπως κατοχυρώθηκε με τη μορφή του SaaS (Software as a Service).

Τα χαρακτηριστικά του SaaS έχουν όπως ακολουθεί:

 • Δεν υπάρχουν αρχικά κόστη προμήθειας και θέσης σε λειτουργία.
 • Η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση, η σύνδεση των interfaces (εφόσον απαιτείται), η εκπαίδευση, η υποστήριξη και οι αναβαθμίσεις παρέχονται χωρίς κόστος.
 • Το κόστος χρήσης υπολογίζεται
 • Σε μηνιαία/τριμηνιαία/εξαμηνιαία βάση και προκύπτει από τον αριθμό των ημερών διαμονής ανά δωμάτιο.
 •  Ανά ηλεκτρονική κράτηση που θα μπει στο σύστημα από το WBE

Contact us

+30 25511 81093

info@weblogic.gr

Mazaraki 9, Alexandroupolis, 68100

© weblogic. All Rights Reserved.